Kasy fiskalne dla prawników, lekarzy - informacje prawne

Szanowni Państwo,

prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące kas fiskalnych.

 

UWAGA! Od 1 lipca 2021 r. do stosowania kas fiskalnych ONLINE zobligowani są podatnicy w zakresie świadczenia:

 • - usług prawniczych,
 • - w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • - usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • - usług budowlanych,
 • - usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

 

 

- Rozporządzenie Ministra finansów z 10.06.2020r.

 

- Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

  

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

 

 

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące:

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

 

 

Więcej informacji na stronie Posnet:

https://www.posnet.com.pl/-faq

https://www.posnet.com.pl/kasy-online

 

 Do obowiązków każdego użytkownika kasy rejestrującej należy: 

 • stosowanie kasy wyłącznie do ewidencji własnej sprzedaży
 • wydawanie paragonów jako dowodów transakcji sprzedaży, gdzie nazwy usług na paragonie powinny jednoznacznie określać ich charakter
 • wykonywanie fiskalnych raportów dobowych
 • wykonywanie raportów okresowych (miesięcznych)
 • przechowywanie papierowych lub elektronicznych kopii dokumentów kasowych przez stosowny okres
 • dokonywanie przeglądu technicznego kasy w autoryzowanym punkcie serwisowym
 • udostępnianie kasy do kontroli na żądanie właściwych organów